Anunţuri

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura competitivă de atribuire a contractului de achiziție servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și servicii de consultanță în domeniul managementului execuției investiție.

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Denumire solicitant: DINGOTRANS SRL

Adresă: Oraş Târgu Ocna, Strada Semicercului, Nr. 3, Județ Bacău, cod poștal 605600

Date de contact și mijloace de comunicare:

Persoana de contact: MUNTEANU Vicu

Telefon/Fax: 0744617236/ 0234344187,

E-mail: dingotrans_ro@yahoo.com

Titlu Proiect: “Hotel Salina Garden & Spa”

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016

Obiectul: servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și servicii de consultanță în domeniul managementului execuției investiției

Locul de prestare a serviciilor: sediul prestatorului si sediul achizitorului

Tip și durată contract: contract de servicii, durata contractului începe de la semnarea acestuia și până în ultima zi de implementare a proiectului, dar nu înainte de data achitării contravalorii serviciilor prestate

Valoarea estimată: 468.000,00 lei fără TVA. Prețul contractului nu se ajustează

Serviciile pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri vor fi plătite doar în situația în care proiectul este aprobat pentru primirea finanțării nerambursabile în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara 2, Prioritatea de investiții 2.2., Apelul de proiecte POR/694/2/2, PI 2.2-IMM-Relansare

Data limită de depunere a ofertelor: 19.11.2019 ora 16.00

Data deschiderii ofertelor: 20.11.2019, ora 11.00

Adresa la care se transmit/ deschid ofertele: Oraş Târgu Ocna, Strada Semicercului, Nr. 3, Județ Bacău, cod poștal 605600

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura:

Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele și să completeze documentele prevăzute în documentația Specificații tehnice care însoțesc prezenta invitație de participare.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la DINGOTRANS SRL, Oraş Târgu Ocna, Strada Semicercului, Nr. 3, Judet Bacău, prin fax 0234344187 sau e-mail: dingotrans_ro@yahoo.com  persoană de contact: MUNTEANU Vicu, Telefon/Fax: 0744617236/ 0234344187, e-mail: dingotrans_ro@yahoo.com.

Data: 08.11.2019                                                                                                                                           

   MUNTEANU Vicu

      Administrator   

DINGOTRANS SRL